Erişkinlerde ve çocuklarda kulak akıntısının kaynağı dış kulak yolu, orta kulak ve mastoid kavite kaynaklı olabilir. Bu durumun çok çeşitli sebepleri vardır. Çocuklarda kulaktan sıvı gelmesi sıklıkla akut orta kulak enfeksiyonunun kulak zarında oluşan geçici delik aracılığı ile dış kulak yolundan gelmesi ile yada kronik orta kulak iltihabına bağlı kalıcı kulak zarı deliğinden dış kulak yolundan gelmesi ile oluşur. Erişkinlerde ise sıklıkla dış kulak yolu iltihabı yada kalıcı kulak zarı deliği olan hastalarda kronik orta kulağı iltihabına bağlı oluşur.

Dış Kulak Yolu İltihapları Nedeniyle Kulaktan Sıvı Gelmesi

Dış kulak yoluna travma yada yüzmeyi takiben dış kulak yolunda oluşan iltihap sonucu kulak akıntısı olabilir. Kulak yolunun pamuklu kulak çubukları yada başka bir yabancı cisimle kulak karıştırılması, basınçlı su ile kulak yıkaması, kulak içi işitme cihazları ve hatta kulaktan ölçüm yapan ateş ölçerler nedeniyle olabilir. Akıntı ile birlikte ağrıda vardır.

Dış kulak yolu iltihapları (Otitis externa), dış kulak yolunun iltihaplanmasıyla karakterize olan bir durumdur. Genellikle bakteri veya mantar enfeksiyonu, dış kulak yolunda tahriş veya nemin birikmesi gibi nedenlerle ortaya çıkar.

Dış kulak yolu iltihabında görülen akıntı, genellikle enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Bu akıntı, enfeksiyonun tipine ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Enfeksiyon genellikle akıntının sarı, yeşil veya gri renkte olmasına yol açar. Mantar enfeksiyonlarından kaynaklanan akıntı beyazımsı veya hafif sarı olabilir.

Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak akıntı sulu veya kalın olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlarda akıntı daha kalın olabilirken, mantar enfeksiyonlarında daha sulu olabilir. Enfeksiyonun şiddetine ve süresine bağlı olarak akıntı miktarı değişebilir. Enfeksiyonun aktif olduğu dönemlerde akıntı daha fazla olabilir.

Dış kulak yolu iltihabıyla genellikle kulak ağrısı, kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve işitme kaybını içerir. Bu semptomlar, enfeksiyonun tipine ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Dış kulak yolundan kaynaklanan tümörler dış kulak yolu akıntısı nedeni olabilirler.

Kulak Zarı, Orta Kulak Ve Mastoid Boşluk Kaynaklı Kulak Akıntısı

Kulak akıntısı, birçok  kaynaklanabilir. Bu nedenler arasında kulak zarı, orta kulak ve mastoid boşluk da bulunmaktadır. Eğer dış kulak yolu kaynaklı akıntı sebebi bir durum yoksa kaynak kulak zarı, orta kulak yada  mastoid boşluk olabilir.

Kulak Zarı Kaynaklı Akıntı

Perforasyon (Delinme). Kulak zarının delinmesi, genellikle şiddetli bir kulak enfeksiyonu, travma veya basınç değişiklikleri gibi durumlar sonucunda oluşabilir.

Belirtiler: Kulaktan sıvı gelmesi (kanlı, sarı veya yeşil renkte olabilir), işitme kaybı, kulak ağrısı, kulak çınlaması.

Orta Kulak Kulaktan Sıvı gelmesi (Otitis Media)

Orta Kulak Enfeksiyonu: Orta kulakta birikmiş sıvının enfeksiyonu, genellikle virüsler veya bakterilerden kaynaklanabilir.

Belirtiler: Kulaktan sıvı gelmesi, işitme kaybı, kulak ağrısı, ateş, kulak dolgunluk hissi.

Mastoid Boşluk Kaynaklı Akıntı

Mastoidit: Mastoid boşluğun iltihaplanması, genellikle orta kulak enfeksiyonunun yayılması sonucunda oluşur.

Belirtiler: Kulak akıntısı, kulak ağrısı (genellikle derin, şiddetli ve kulak arkasında hissedilen), ateş, kırmızı ve şişmiş kulak arkası.

Granuler mirinjit

Kulak zarında  nadir görülen, sebebi bilinmeyen  inflamatuvar bir süreçtir. Granulasyon dokusu ve mukozalaşmış epitel zar üzerinde yamasal tarzda görülür. Eğer enfekte olmadıysa ince, kulaktan şeffaf  bir akıntıya neden olur.

Koalesan Yada Kronik Bakteriyal Otomastoidit

Kulağımızın içinde bulanan kemiğin adı temporal kemiktir. Mastoid bu kemiğin bir parçasıdır. Bu parça  içerisinde havalı boşluklar mevcuttur. Bu boşlukları iltihabı durumları mastoidit olarak adlandırılır.

Akut ve kronik orta kulak iltihabının ihmal edilmesi yada yetersiz tedavisi sonucu koelesan yada otomastoidit gelişebilir. Bu durum kulak arkasındaki mastoid bölgede hassasiyet, kulak ağrısı ve iltihaplı kulak akıntısı olarak bulgu verir. Bu durumda dış kulak kanalı ağrılı ve şiştir. Kulak kepçesi aşağı doğru yönlenir, kulak arkasında ağrı ve şişlik vardır, sistemik ateş bulgulara eşlik eder. Eğer kulak ve intrakraniyal(kafa içi) komplikasyonları  gelişirse bu durumlara bağlı belirtilerde bu bulgulara eklenir.

Kolesteatomlar

Kolestetom  orta kulakta, kulak zarının arkasında, dış kulak yolunda  gelişebilen anormal, kansersiz bir cilt büyümesidir. Bu bir doğum kusuru olabilir, ancak en çok sıkça tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanır. Bu durum çocuklarda ve erişkinlerde ağrısız, tekrarlayan iltihaplı kulak akıntısı sebebidir. Uzun zamandır olan işitme kaybı bu duruma eşlik eder. Eğer kolesteatom dokusu etraf kemik dokuda hasar oluşturmamışsa baş dönmesi görülmez.

Beyin Omurilik Sıvısının Kulaktan Gelmesi

Şeffaf bir sıvı kendiliğinden hiç bir sebep olmadan zaten delik olan kulak zarından gelebilir. Ayrıca önceden konulmuş olan kulak tüpü aracığı ile dış kulak yolundan gelebilir. Bu durum muhtemel altta yatan  bir konjenital anomali olabilir. Yada cerrahi sonrası oluşmuş açıklık sebebi ile olur. Travma, tümör komplikasyonu, enfeksiyon yada daha önce geçirilmiş cerrahiye bağlı olarak da oluşabilir. Bu grup hastalar tekrarlayan menenjit atakları geçirebilirler. Bu grup hastada olası menenjit riskine karşı pnomokok aşısı yapılmalıdır.