Geçmeyen Kulak Çınlaması ve Nedenleri ?

Geçmeyen kulak çınlaması nedenleri ve tedavisi. Bir uyaran olmamasına rağmen kafa içerisinde veya kulakta ses algılanması şeklinde tanımlanan tinnitus adı verilir. Halk arasında kulak çınlaması , kulak uğultusu olarak adlandırılır. Genellikle bir çınlama gibi algılanan sesdir. Kimi zaman bir çan sesi, kimi zaman bir rüzgar sesi, makine sesi, ve bazen de uğultuya benzeyen sesler olarak belirtilelir. Kulak çınlaması (tinnutus) hastalık olarak değerlendirilmek yerine genellikle bir durumun yani hastalığın semptomu olarak düşünülmektedir. Bu nedenle algılanan sesin şiddeti, tınısı ve sıklığı hastadan hastaya değişiklik gösterir. Kulak çınlaması yaşayan hastalar yoğun kaygı hissi ile birlikte uykusuzluk ve depresyon gibi rahatsızlıklar hissederler.

Kulak çınlaması tek başına bir hastalık değildir. İşitme sisteminde var olan bir hastalığın belirtisi olarak değerlendirilir. Dolayısıyla geçmeyen kulak çınlaması şikayeti yaşayan kişilerin bu belirtiyi göz ardı etmemesi ve mutlaka doktor kontrolüne gitmesi önerilir.

Kulak Çınlaması Nedenleri Nelerdir?

Genel olarak iki grupta incelenir. İlk olarak nabız atımına benzer  hissedilen çınlama diğeri ise nabız atımına benzemeyen, bağımsız çınlama olarak tanımlalır. Nabız atımına benzeyen kulak çınlaması, baş veya boyun damarlarındaki bir problemin belirtisi olarak değerlendirilir. Damar tıkanıklığı, yapısal bozukluklar ya da damarsal tümörler bu kulak çınlamasına neden olabilme özelliği vardır.

Nabız atımına benzemeyen bağımsız  çınlama ise genellikle bir işitme probleminin habercisidir. Ancak bazı durumlarda işitme problemi yaşamayan kişilerde de meydana gellir. Akustik Nörinom ya da Meniere gibi altta yatan bir hastalığa bağlı olarak gelişebilir. Gürültüye maruz kalma, kulağa toksik ilaç uygulaması veya kulak travması gibi nedenlerden de kaynaklanır.

Kulak çınlamasının nedenlerini saptayabilmek için ayrıntılı tanılama ve işitme testi yapılmalıdır. Eğer çınlama şikayetine işitme kaybı da eşlik ediyorsa iç kulağın manyetik rezonans (MR) yöntemi ile  görüntülenmesi gerekir. Eğer işitme kaybının eşlik etmediği, nabız atımına benzer tempoda hissedilen kulak çınlamaları olabilir. Damarlardan kaynaklanan bir rahatsızlığa işaret ediyor ise anjiyografi gibi detaylı görüntüleme teknikleri kullanılır.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

Çınlama tedavisi ilk olarak  tamamen ortadan kaldırılması amacıyla planlanır. Ancak çınlamayı ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı durumlarla da karşılaşılır. Bu durumda tedavi çınlamadan kaynaklanan rahatsızlığın en az şekilde hissedilmesine yönelik olarak yeniden planlanır.

Günümüzde kulak çınlaması  medikal tedavi, maskeleme tedavisi, habituasyon tekniği, elektroterapi ve cerrahi tedavi olmak üzere beş ayrı yöntem ile gerçekleştirilir. Medikal tedavi benzodiazepin ya da antihistaminik gibi ilaç uygulamalarıyla yapılır. Maskeleme tedavisi işitme cihazlarıyla, habituasyon tekniği psikoterapi veya hipnoz gibi uygulamalarla, elektroterapi ise elektrik stimülasyonuna dayanan tekniklerle gerçekleştirilir. Cerrahi tedavi yöntemi yalnızca gerçek sebebi bilinen zamanlarda uygulanır. Cerrahi operasyon ile düzeltilebilen otoskleroz, vestibüler schwannom, Meniere hastalığı ve glomus jugulare gibi hastalıklarda tercih edilen bir yöntemdir. Konuyla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.